Nieuws

Algemene ledenjaarvergadering 2018 23 februari 20.30 uur

Op vrijdagavond 23 februari 2018 om 20.30  uur is de algemene ledenjaarvergadering op ons tennispark aan de Coppelweide.

 

AGENDA:

1. Opening door onze voorzitter + eventuele mededelingen.

2. Mededelingen inzake ontvangen correspondentie en afmeldingen.

3. Verslag algemene jaarvergadering 2017 (zoals vermeld in het Info Gripke 2017).

4. Financiële verslag 2017 en begroting 2018 (ligt ter inzage vanaf 20.00 uur).

Verslagen van afzonderlijke commissies.

 

PAUZE

 

6. Aftredend zijn Phil Coenen, Rob Lumens en Wim Bohnen. Allen zijn niet herkiesbaar. Sandra Thissen, Frits Weening en Robin Craenen worden door het bestuur voorgedragen als plaatsvervangers.

7. Voorstel tot aanpassing contributie en/of consumptieprijzen 2018.

8. Vacatures bestuur en diverse commissies.

9. Rondvraag.

10. Sluiting door onze voorzitter.

 

Aanmeldingen van kandidaten voor een bestuursfunctie vanuit de leden dienen uiterlijk 14 dagen voor de algemene jaarvergadering kenbaar gemaakt te worden bij onze secretaris.

We hopen natuurlijk zoveel mogelijk leden te verwelkomen. Besluiten e.d. worden dan ook zo breed mogelijk gedragen. Ook voorstellen, klachten e.d. kunnen besproken worden.

 

Ben je om de een of andere reden toch verhinderd, laat  dit dan tijdig weten via fremmel@home.nl of 046-4491238.

 

 

« Terug

» Nieuws archief