Nieuws

Jaarvergadering 2019

Vandaag verstuurden wij de officiële uitnodiging voor de algemene ledenjaarvergadering 2019. Deze wordt gehouden op zondag 24 maart 2019 vanaf 14.00 uur op ons tennispark aan de Coppelweide. Meer info lees je hier.

Agenda:

1. Opening door onze voorzitter + eventuele mededelingen
2. Mededelingen inzake ontvangen correspondentie en afmeldingen.
3. Verslag algemene jaarvergadering 2018 (zie bijlage).
4. Resultaat 2018 en begroting 2019 (ligt ter inzage vanaf 13.30 uur).
5. Verslagen van afzonderlijke commissies.

pauze

6. Duurzaamheid ( LED/zonnepanelen, warmtepomp)
7. Uitstapje Wimbledon 
8. Voorstel tot aanpassing contributie en/of consumptieprijzen 2019.
9. Rondvraag.
10. Sluiting door onze voorzitter

We hopen natuurlijk zoveel mogelijk leden te verwelkomen. Besluiten e.d. worden dan ook zo breed mogelijk gedragen. Ook voorstellen, klachten e.d. kunnen besproken worden. Ben je om de een of andere reden toch verhinderd, laat ons dit dan tijdig weten via de mail: fremmel@home.nl of telefonisch 046-4491238.
 

« Terug

» Nieuws archief