Nieuws

Verslag algemene ledenjaarvergadering T.V. Rosus d.d. 12-7-2020

Verslag algemene ledenjaarvergadering T.V. Rosus d.d. 12-7-2020 

Aanwezig; 

Dagelijks Bestuur: 

Sal Essers (voorzitter) 

Frans Storken (secretaris) 

Sandra Thissen (penningmeester) 

Verdere bestuursleden: 

Coen Lumens (voorzitter technische zaken) 

Frits Weening (voorzitter jeugdzaken) 

Afwezige bestuursleden: 

Cyril Meuwissen (voorzitter wedstrijdzaken) 

Robin Craenen (kantinezaken) 

Totaal aantal leden: 35 (inclusief bestuursleden) 

Afgemelde leden met bericht van verhindering: 55 

 

1. Opening voorzitter en eventuele mededelingen 

De voorzitter opent de ALV en heet iedereen van harte welkom en vraagt iedereen zich te houden aan de Coronamaatregelen. Hij geeft aan dat de jaarvergadering nu pas plaatsvindt i.v.m. het Covid 19 virus. Door deze pandemie is ons clubhuis ongeveer 14 weken gesloten geweest hetgeen natuurlijk impact heeft op het financieel plaatje wat verder nog aan de orde komt. 

Sal deelt mee dat we door actuele gebeurtenissen ons genoodzaakt zien de agenda van vandaag iets aan te passen.  Door de eigenaar van de handbalaccommodatie is een principeverzoek ingediend bij de Gemeente Echt-Susteren voor de huisvesting van 12 shortstay arbeidsmigranten  op de voormalige NOAV-locatie. De gemeente is in eerste instantie  positief hierover. Eerst dienen er echter nog vergunningen afgeven moeten worden en eventueel moet bestemminsplan gewijzigd worden. 

De eigenaar (Jan de Gelder) was uitgenodigd voor de jaarvergadering om de nodige informatie te verstrekken,  maar heeft hier van afgezien. 

De voorzitter geeft aan dat bestuur al vooroverleg heeft gepleegd en daaruit zijn nog al wat bezwaren gekomen. (veiligheid leden, veiligheid gebouwen, overlast, leefbaarheid etc.) Ook de aanwezig leden hebben hun bedenkingen en bezwaren. Zodoende hebben we dan ook besloten voorlopig niet akkoord te gaan met deze plannen. 

In 1e instantie zullen wij dan ook juridisch advies gaan inwinnen. Jos Verjans (jurist) en Bart Keybek (advocaat) zijn bereid gevonden mee te denken hierover. Aanspreekpunt voor dit onderwerp is Theo van der Leek. 

Bij dit ingevoegd agendapunt komt verder aan de orde de bekende overlast van de hangjongeren op onze parkeerplaats in de avonduren. Samen met de Dorpsraad Dieteren zullen wij dit ook weer bij de gemeente aankaarten. 

Beide zaken zullen ongetwijfeld worden vervolgd. Onze leden zullen via de site op de hoogte worden gehouden.    

 

2. Verslag Algemene Ledenjaarvergadering 2019 

Er zijn vanuit de vergadering geen op- en/of aanmerkingen op dit verslag en wordt dan ook als zodanig geaccordeerd. 

 

3. Resultaat 2019 en Begroting 2020 

De begroting 2020 welke begin maart opgesteld werd is mede door de coronabeslommeringen  flink aangepast.  De sluiting van de kantine voor de duur van ongeveer 14 weken, het niet doorgaan van ons toernooi  en het niet doorgaan van de voorjaarscompetitie heeft natuurlijk financieel flinke impact gehad. Gelukkig hebben wij gebruik kunnen maken van de steun van de regering (NOW-uitkering) en ook de steun van de gemeente (huurverlaging) was van harte welkom. 

Financieel gezien is –zonder verdere cijfers te noemen – onze vereniging nog steeds gezond te noemen. 

Resultaat en Begroting hebben vanaf 13.30 uur ter inzake gelegen. Uit de vergadering komen verder geen vragen hierover, zodat de cijfers door de vergadering goedgekeurd worden. 

 

4. Verslagen afzonderlijke commissies 

Verslag Technische Zaken (Coen Lumens) 

Het jaar 2019 was een vrij rustig jaar. Het meeste werk ging zitten in het onderhoud van het park en de gebouwen. Gelukkig zijn er enkele leden die extra werkzaamheden willen uitvoeren. Carl, Hub en Marc bedankt voor jullie inzet. Mochten er nog meer leden zijn die wat extra werk willen verrichten dan horen we dit graag.  

Op het einde van het jaar werd er begonnen met het vernieuwen van de dakbedekking, deze  was ongeveer twintig jaren oud. Dit was ook nodig voor het plaatsen van 53 zonnepanelen. De keuken kreeg ook een opknapbeurt, verschillende apparaten waren aan vervanging toe. Guus en ik hebben dit samen met de Fa. Krings Bau, waar ons lid Fer Mertens werkzaam is, in goede banen weten te leiden. Guus bedankt voor het vele werk. 

De T.V. vertoont mankementen, deze dient ook vernieuwd te worden. Ook de banken op de banen zijn aan vervanging toe. 

Zoals vorig jaar aangekondigd, ga ik stoppen als bestuurslid. Een vervanger is gevonden. Deze wil ik blijven steunen met diverse werkzaamheden. Ik wens hem veel succes toe in de toekomst.  Verder wil ik nog iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en wens ik iedereen nog veel tennisplezier toe. 

Verslag Jeugdzaken (Frits Weening) 

In het voor- en najaar hebben we bij de jeugd in de Groen competitie weer samengewerkt met Nieuwstadt. 

Voorjaar: 3 Groenteams (samen met Nieuwstadt) en 2  Oranje en 1 Rood team. Helaas geen kampioenen. 

Najaar: 2 Groenteams (samen met Nieuwstadt) en 2 Oranje  en 1 Rood team.  In deze competitie met heel slecht weer en veel inhaalwedstrijden werd uiteindelijk het Groen team 1 kampioen. (gehuldigd tijdens de najaarsactiviteit) 

Voor 2020 kampen we met een terugloop van competitiedeelname, maar met de nieuwe trainer hopen we richting 2021 toch weer een kentering te maken. 

Tijdens de najaarsactiviteit hebben we ook onze kampioene Sophie Houben gehuldigd. Zij won tijdens de finales in Echt het KNLTB Jeugd Masters Limburg 2019. 

Op 24 maart hadden we onze voorjaarsactiviteit. (tennisclinic voor alle jeugdleden) 

Een aantal van onze kids hebben de Kids-day van het Libema Open in Rosmalen bezocht. 

Eind augustus vonden de jeugdclubkampioenschappen plaats in drie disciplines (rood, oranje en groen) 

Bij Rood werd de finale gespeeld door  Nikki Beckers en Elin Weening. Nikki werd overtuigend kampioen. Bij Oranje werd de finale door ziekte van Sylke Welters jammer genoeg niet gespeeld en werd Meike Houben dan ook kampioen. 

Bij Groen werd na een zinderende finale tussen Colin Aben en Sophie Houben, Sophie kampioen. 

Begin oktober vond weer  het Ouder-Kind toernooi plaats. In november werd de najaarsactiviteit weer georganiseerd. De banen werden omgetoverd in een lasergame-arena, waarin de kinderen in het donker tegen elkaar en met elkaar konden lasergamen. 

Voor 2020 hebben we onze activiteiten al vastgesteld: 

Zondag 22 maart – Tennisclinic met Fernand Gilissen 

Woensdag 10 juni – Kidsday Libema Open in Rosmalen 

Zondag 5 juli – Maak kennis met tennis met Fernand om nieuwe leden te werven 

1-9 t/m 6-9-2020 – Clubkampioenschappen Jeugd. Finales zondag 6 september. 

Zaterdag 3 oktober willen wij Het Grote Familietoernooi organiseren. Voorheen heette dit het Ouder-Kindtoernooi. Wij als Jeugdcommissie hebben gemeend de naam van deze activiteit te wijzigen, omdat we het breder willen trekken dan alleen jeugdleden met hun ouders of opa of oma. Het is nu voor alle leden van Rosus, de voorwaarde is dat een volwassene samen met een kind een team vormt. Kleinkind, achterkleinkind, neefje, nichtje, oppaskind, buurjongen, buurmeisje maakt niet uit. 

Als je maar aan twee voorwaarden voldoet:  Een van de twee is een betalend lid van Rosus en een team bestaat uit een volwassene en een kind. 

Vrijdag 20 november willen het seizoen afsluiten met onze najaarsactiviteit. 

Als Jeugdcommissie zijn wij nog op zoek naar iemand die mee wil helpen in de commissie met het organiseren en bedenken van activiteiten voor onze jeugd. Heb je interesse laat het mij of Ralf of Eric even weten. 

Frits Weening, voorzitter Jeugdcommissie    

 

Verslag Wandeltochtcommissie(Guus Wetzels) 

Een van de vele activiteiten die door T.V. Rosus worden georganiseerd is de jaarlijkse wandeltocht. Op 5 januari j.l. was het weer zover, de twee spoorzoekers Coen Lumens en Hub Vissers hebben kosten noch moeite gespaard om een “lange” grensoverschrijdende en een “korte” lokale route uit te zetten. De wandelaars vertrokken onder een droge hemel vanuit de kantine  voor een route van ongeveer zes en een route van ongeveer 14 km. 

Een mooie tussenstop “In het Hout”, bemenst door Mia Storken en John Porteners, gaf de vermoeide benen van de wandelaars even rust. Een heerlijk bekertje warme Chocomel of Glühwein, een verse wafel en de vlotte babbel van John zorgeden ervoor dat de wandelaars weer met goede moed aan het tweede deel van de tocht begonnen, richting finish. 

Aangekomen in de kantine werden de wandelaars weer ontvangen door Mia Krijntjes en Frans Storken die hen ook op pad hadden gestuurd. De keukengilde onder leiding van Mariette Lumens maakte het geheel compleet door de hongerige monden te voorzien van een heerlijke erwten- of courgettesoep met een belegd sneetje zwartbrood. Allemaal tevreden gezichten ! 

In totaal hebben ongeveer 140 wandelaars meegelopen, een mooi resultaat, waar de organisatie met plezier op kan terugkijken. Voor de leden die dit jaar niet in de gelegenheid zijn geweest om mee te wandelen is er op zondag 3 januari 2021 een nieuwe gelegenheid  om van de natuur en de mooie routes in en rond Susteren te genieten die wederom door Hub en Coen worden uitgezet. 

Tot volgend jaar. 

Guus  

 

Verslag Sponsorcommissie (Fred Hahn) 

Commissieleden zijn Fred Hahn en Dennis Dubbelman 

Er zijn twee soorten sponsoren: 

Sponsor: reclamebord op park/logo op Rosussite/extra uiting Rosustennistoernooi. Kosten € 200,00 

Sponsor Speler: reclamebord op park/logo op Rosussite/extra uiting Rosustennistoernooi/twee gratis lidmaatschappen en geen kantinedienst. Kosten € 350,00 

Situatie 2019-2020 t.o.v. 2018-2019 

Aantal sponsoren 2018-2019 : 33 

Aantal sponsoren 2019-2020 : 35 

Nieuwe sponsoren zijn Buro Kontent, Aquaja en Van der Leek Verkeersadvies 

Switch: SR Business Improvement wordt Sandra Thissen Interieurontwerp. 

Opbrengst : € 9.050,00 

Vooruitblik 2021: Nog geen nieuwe sponsoren. Gehlen Zonwering stopt ermee. 

Aantal sponsoren: 34 

Sponsor – Rosustennistoernooi 2020: Toernooi is geannuleerd i.v.m. Corona. 

Gemiste opbrengst sponsor geschat op ongeveer € 1000,00 

Aandachtspunten 2021 

Bewaken communicatie tussen sponsorcommissie, ledenadministratie, administratiekantoor en kantinecommissie (diensten) 

Kostenbewaking aanmaak borden en vroegtijdig stoppen sponsoren (binnen drie jaar) 

Nieuw reclamebord: € 225,00 excl. 

Oud bord gestript door Letro: € 175,00 excl. 

Oud bord gestript door Rosus: € 125,00 excl. 

 

Verslag wedstrijdzaken : GeenPagina-einde 

 

5. Duurzaamheid 

Theo van der Leek geeft tekst en uitleg hierover.  Initiatief voor de duurzaamheid  komt enerzijds vanuit de Gemeente Echt-Susteren en anderzijds uit de Energiebesparing en duurzame energieopwekking Sportaccommodaties.  

In 1e instantie heeft T.V. Rosus hiervoor € 70.000,00 gereserveerd. (LED-verlichting, zonnenpanelen, dakvernieuwing en keukenrenovatie) 

Achteraf blijkt dat reservering te hoog is ingezet. Volgens de huidige stand van zaken gaat het onze vereniging ongeveer € 20.000,00 kosten. Afhankelijk wat er met de BTW gebeurd, kan dit bedrag nog aanzienlijk minder worden. Het restbedrag zit in de subsidies. 

Guus Wetzels vraagt of het mogelijk is om accu’s te plaatsen en hiermee de energie op te slaan en deze dan te gebruiken voor de verlichting van de banen. Theo geeft aan dit na te vragen bij de gemeente en komt hierop terug bij Guus. 

 

6. Betalingsverkeer (muntautomaat) 

Het bestuur is van mening  - uit veiligheidsoverwegingen – af te stappen van de contante geldstroom in de kantine. Tevens houdt dit in dat er minder werkzaamheden zijn voor Annelies Leclerq, zoals geldkisten klaarzetten en afstorten geld bij bank. 

Voorstel van het bestuur is om over te gaan tot het aanschaffen van een muntautomaat. Leden en gasten kunnen dan met eigen pinpas munten uit de automaat halen. 

De aanschaf van dit apparaat is echter vrij prijzig: ongeveer € 6.000,00. 

Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld of het niet mogelijk is een gewone pinautomaat aan te schaffen.   Bestuur geeft aan dat het nogal wat voeten in aarde heeft om meer dan 100 leden uit te gaan leggen hoe zo een pinautomaat werkt. 

Ook wordt er gevraagd of er een back-up is op het moment dat muntautomaat weigert of defect is. Ook moet bekeken worden waar automaat geplaatst gaat worden. 

Al dit moet afgewogen worden bij de beslissing om over te gaan tot eventuele aanschaf van deze muntautomaat. 

Na ampel beraad gaan de aanwezige leden in principe akkoord met voorstel bestuur. Wordt vervolgd. 

 

7. Voorstel tot aanpassing contributie en/of consumptieprijzen 

Gezien het feit dat we ongeveer  3 maanden geen gebruik hebben kunnen maken van alle faciliteiten is het voorstel van het bestuur om de huidige tarieven dit jaar te handhaven. Vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

8. Vacatures 

Vanuit de vergadering zijn er geen bezwaren tegen het voorstel van het bestuur. Ook komen er vanuit de vergadering geen andere kandidaten voor de drie vacante bestuursfuncties. 

Bovenstaande houdt in dat per direct: 

Theo van der Leek zal Sal Essers opvolgen als algemeen voorzitter. 

Kim de Wit volgt Sandra Thissen op als penningmeester(es). 

Marc Beckers is de opvolger van Coen Lumens als voorzitter Technische Zaken. 

De aftredende bestuursleden worden door de nieuwe voorzitter hartelijk bedankt voor al hun werkzaamheden voor onze vereniging. Alle drie ontvangen een kistje wijn en een kadobon. Aangezien Coen al heel lang deel uit gemaakt heeft van ons bestuur,  heeft het ons behaagt om het nieuwe tuinhuis  de naam Coen Lumens Paviljoen mee te geven.  Het mooie naambord  zal dan ook aangebracht worden op het tuinhuis. 

 

9. Rondvraag 

Mariettte Lumens: 

Vraagt of de werkzaamheden van het administratiekantoor al voordelen heeft opgeleverd. Volgens Sal is dit zeer zeker het geval. Door  tijdgebrek voorzitter en penningmeester  zijn diverse werkzaamheden goed opgepakt door het administratiekantoor. In de toekomst zal Kim deze werkzaamheden i.s.m. het administratiekantoor op zich nemen. 

Mariette Lumens: 

Heroverwegen om het studentenlidmaatschap her in te voeren. Is in het verleden afgeschaft omdat er maar weinig of geen gebruik van werd gemaakt. Aangezien het waarschijnlijk maar om een paar personen gaat ziet het bestuur momenteel niet het nut hiervan in. De introductieregeling is hier een goed alternatief voor. 

 

 

Fred Hahn: 

Vraagt hoe het zit met de niet doorgegane wintertrainingen. Bestuur adviseert Fred contact op te nemen met de penningmeester om samen te bespreken en te bekijken hoeveel lessen er niet zijn doorgegaan om daarna tot een compromis te komen over eventuele restitutie lesgelden. 

 

Birgit Houben (ledenadministratie): 

Geeft aan  dat de naam van Saskia Kiesouw  nog  voorkomt op onze site.  Saskia heeft voor Birgit de ledenadministratie beheerd. De voorzitter zal dit bekijken en wijzigen in Birgit Houben. 

Marlie Goossens: 

Geeft door dat de grote houten bank op terras defect  (rot) is. Coen en Marc zullen bank inspecteren en zo nodig actie ondernemen. 

Marlie Goossens: 

Spreekt complimenten uit aan Theo van der Leek en Ralf Houben voor de overname van de trainingen ten tijde van de problemen met de tennisschool (trainer). 

Marc Beckers: 

Geeft door dat leden zich weer kunnen opgeven voor de kantinediensten. 

Kevin Hoffmans: 

Vraagt de nieuwe voorzitter hoe hij de tennisvereniging ziet over 5 jaar. 

Eindelijk zien we Theo eens in de twijfel schieten en geeft aan hierover te gaan nadenken en dan hierop terug zal komen. 

Hub Vissers: 

Vraagt of de kascontrolecommissie nog noodzakelijk is. Bestuur vindt van wel en wil dat de  toekomstige  kascontroles gezamenlijk uitgevoerd moeten worden. (penningmeester, administratiekantoor en kascontrolecommissie) 

Hub Vissers en Fred Hahn zeggen toe beschikbaar te blijven, waarvoor onze dank. 

Annelies Leclerq: 

Vraagt hoe het financieel afwikkelen van introductie- en sleutelgelden moet gaan bij de aanschaf van de muntautomaat. Bestuur heeft hier nu nog  geen antwoord op en vraagt zich af of dit te combineren is met de muntautomaat. Dit is een van de vele vragen die aan de orde moeten komen bij de eventuele aankoop van dit apparaat. Voorlopig blijft dit dus in handen van Annelies. 

 

 

Rob Lumens: 

Vraagt of er een back-up is bij defecte muntautomaat. Ook dit moet aan de orde komen bij eventuele aanschaf. 

Coen Lumens: 

Vraagt wie er verantwoordelijk is voor de EHBO-kist. Alice Hilkens geeft aan dat zij dit is. Coen vraagt of ze de kist eens wil nachecken en eventueel wil bijvullen. Alice kennende lukt dit. 

 

10 Sluiting door nieuwe voorzitter. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt iedereen voor zijn of haar inbreng. 

 

Susteren, 31 juli 2020. 

Frans Storken, secretaris T.V. Rosus 

  

 

 

 

  

« Terug

» Nieuws archief