Bestuur & Commissies

Bestuur

  • Voorzitter: Salvador Essers
  • Secretaris: Frans Storken
  • Penningmeester: Sandra Thissen
  • Voorzitters commissies: Coen Lumens, Cyril Meuwissen, Robin Craenen en Frits Weening.

 

Wedstrijdzaken en overige activiteiten o.l.v. Cyril Meuwissen

Deze commissie houdt zich bezig met de tennisactiviteiten (toernooien, wedstrijden & trainingen) en overige activiteiten (o.a, uitwisseling en jaarlijkse wandeling).
 

Communicatie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de communicatie (o.a. internet, facebook en naar leden en niet-leden). De communicatie wordt verzorgd door Simone Storken, Ulrike Dahlmans en Eric Bastiaens (communicatie@rosus.nl).

 

Kantine

Kantinecommissie zorgt voor de gang van zaken in de bar, keuken en de omkleedruimtes.

  • Commissie voorzitter: Wim Bohnen
  • Leden: Mariette Lumens, Annelies Leclerq, Cyril Meuwissen, Willy Croux en Guus Wetsels

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie zorgt voor het beheer van het ledenbestand. Verantwoordelijke: Birgit Houben (ledenadministratie@rosus.nl)

 

Technische zaken & accommodatie o.l.v. Coen Lumens (technischezaken@rosus.nl)

Technische zaken is verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen, het gebouw en het omringende groen.

 

Jeugd o.l.v. Frits Weening (jeugdcommissie@rosus.nl)

De Jeugdcommissie zorgt voor alle activiteiten die betrekking hebben op de jeugd. Van trainingen tot en met uitwisselingen met andere verenigingen.

 

Sponsoring

Deze commissie zorgt voor de sponsoring bij TV Rosus. Verantwoordelijken: Fred Hahn en Dennis Dubbelman.