Bestuur & Commissies

Bestuur

  • Voorzitter: Theo van der Leek
  • Secretaris: Frans Storken
  • Penningmeester: Kim de Wit
  • Voorzitters commissies: Marc Beckers, Frank Larue, Marcel Bohnen en Frits Weening.

 

Wedstrijdzaken en overige activiteiten o.l.v. Frank Larue

Deze commissie houdt zich bezig met de tennisactiviteiten (toernooien, wedstrijden & trainingen) en overige activiteiten (o.a. uitwisseling en jaarlijkse wandeling).
 

Communicatie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de communicatie (o.a. internet, facebook en naar leden en niet-leden). De communicatie wordt verzorgd door Simone Storken, Ulrike Dahlmans en Eric Bastiaens (communicatie@rosus.nl).

 

Kantine

Kantinecommissie zorgt voor de gang van zaken in de bar, keuken en de omkleedruimtes.

Wim Bohnen, Marcel Bohnen, Hub Vissers en Guus Wetsels

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie zorgt voor het beheer van het ledenbestand. Verantwoordelijke: Birgit Houben (ledenadministratie@rosus.nl).

 

Technische zaken & accommodatie o.l.v. Marc Beckers en Coen Lumens (onderhoud@rosus.nl)

Technische zaken is verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen, het gebouw en het omringende groen.

 

Jeugd o.l.v. Frits Weening (jeugdcommissie@rosus.nl)

De Jeugdcommissie zorgt voor alle activiteiten die betrekking hebben op de jeugd. Van trainingen tot en met uitwisselingen met andere verenigingen.

 

Sponsoring (sponsorzaken@rosus.nl)

Deze commissie zorgt voor de sponsoring bij TV Rosus. Verantwoordelijken: Fred Hahn en Dennis Dubbelman.