Bestuur & Commissies

Bestuur

  • Voorzitter: Theo van der Leek
  • Secretaris: Frans Storken
  • Penningmeester: Kim de Wit
  • Voorzitters commissies: Marc Beckers, Cyril Meuwissen, Robin Craenen en Frits Weening.

 

Wedstrijdzaken en overige activiteiten o.l.v. Cyril Meuwissen

Deze commissie houdt zich bezig met de tennisactiviteiten (toernooien, wedstrijden & trainingen) en overige activiteiten (o.a. uitwisseling en jaarlijkse wandeling).
 

Communicatie

Deze commissie is verantwoordelijk voor de communicatie (o.a. internet, facebook en naar leden en niet-leden). De communicatie wordt verzorgd door Simone Storken, Ulrike Dahlmans en Eric Bastiaens (communicatie@rosus.nl).

 

Kantine

Kantinecommissie zorgt voor de gang van zaken in de bar, keuken en de omkleedruimtes.

  • Commissie voorzitter: Wim Bohnen
  • Leden: Mariette Lumens, Annelies Leclerq, Cyril Meuwissen, Willy Croux en Guus Wetsels

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie zorgt voor het beheer van het ledenbestand. Verantwoordelijke: Birgit Houben (ledenadministratie@rosus.nl).

 

Technische zaken & accommodatie o.l.v. Marc Beckers en Coen Lumens (onderhoud@rosus.nl)

Technische zaken is verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen, het gebouw en het omringende groen.

 

Jeugd o.l.v. Frits Weening (jeugdcommissie@rosus.nl)

De Jeugdcommissie zorgt voor alle activiteiten die betrekking hebben op de jeugd. Van trainingen tot en met uitwisselingen met andere verenigingen.

 

Sponsoring (sponsorzaken@rosus.nl)

Deze commissie zorgt voor de sponsoring bij TV Rosus. Verantwoordelijken: Fred Hahn en Dennis Dubbelman.