Uitnodiging algemene ledenvergadering 2022

22 februari 2022

Bij deze nodigen wij alle leden uit voor de algemene ledenvergadering 2022 (jaarvergadering). Deze wordt gehouden op zondag 13 maart 2022 vanaf 14.00 uur. De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis.

Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM, mochten deze nog van toepassing zijn.

Agenda
1.      Opening door voorzitter  +  eventuele mededelingen
2.      Verslag algemene ledenvergadering van 2021 (zie onze mail 12-10-2021 )
3.      Resultaat 2021 en Begroting 2022 (ligt ter inzage vanaf 13.30 uur)
4.      Kascontrolecommissie n.a.v. jaarcijfers
5.      Aanpassing contributie junioren en senioren, tarieven trainingen
6.      Aanpassing consumptieprijzen
7.      Voortgang padelbanen  
PAUZE  
8.      Vrijwilligersdag d.d. 10-4-2022
9.      Mutaties bestuur,  ledenadministratie en commissies

Robin Craenen (Kantinezaken) en Frans Storken (Secretariaat) nemen afscheid  als bestuursleden, maar blijven op achtergrond beschikbaar ter ondersteuning.  Voorstel bestuur: Marcel Bohnen (voorzitter Kantinezaken) en Har Peters (secretaris)

Birgit Houben (Ledenadministratie) stopt haar werkzaamheden voor T.V. Rosus. Voorstel bestuur: Tineke Crijnen

Vacature bestuur: Penningmeester

Vacatures: Jeugdcommissie, Wedstrijdzaken, Technische Zaken (onderhoud)

10.   Rondvraag
11.   Sluiting voorzitter

We hopen natuurlijk  zoveel mogelijk leden te verwelkomen. Besluiten worden dan zo breed mogelijk gedragen. Ook voorstellen, klachten e.d. kunnen worden besproken.

Ben je verhinderd, meld je dan af door een mail te sturen naar [email protected] of door te bellen naar 046-4491238. 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 46 449 3141

Tennispark de "Coppelweide"

Louerstraat 17
6114 CZ Susteren

KVK-nummer

40175068