Reglement Erelidmaatschap TV ROSUS

Reglement Erelidmaatschap TV ROSUS    

 

Algemeen

Onze vereniging kan alleen maar bestaan dankzij de inzet van veel enthousiaste leden. Met de benoeming tot Erelid tonen we de grote waardering aan deze vrijwilligers voor hun jarenlange werk en betrokkenheid bij de vereniging. Daar waar dit reglement en de statuten niet in voorzien, beslist de het bestuur van de vereniging.

Erelidmaatschap : Criteria erelidmaatschap 

De criteria voor het Erelidmaatschap van de vereniging zijn: 

 1. Minimaal 20 jaar lid van TV ROSUS. 
 2. Een Erelid moet daarbij minimaal 15 jaar actief zijn, of zijn geweest als bestuurs- en/of commissielid binnen de vereniging 
 3. In die 15 jaar of meer moet hij/zij bijzondere verdiensten hebben verricht, waarbij de vereniging veel voordeel heeft gehad. 
 4. Een kandidaat Erelid moet op het moment van voordracht lid zijn van de vereniging.
 5. Huidige bestuursleden kunnen, anders als bij hun aftreden, niet benoemd worden tot Erelid. 

Procedure 

 1. Een kandidaat voor het Erelidmaatschap kan worden aangedragen: d
  1. door het bestuur
  2. door een ander lid van de vereniging. Een lid kan niet zichzelf voordragen.
 2. De voordracht moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan de in dit reglement vastgelegde criteria. Het voorstel met motivatie dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van het bestuur en dient vergezeld te zijn van een lijst met minimaal 5  handtekeningen met namen van leden die de voordracht ondersteunen. 
 3. Het bestuur toetst de voordracht in de bestuursvergadering. Indien het bestuur een voorstel afwijst, wordt de indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van de reden voor de afwijzing.
 4. Vervolgens zal het erelid door het bestuur worden voorgedragen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen of iemand de titel ‘erelid’ wordt verleend

Overig

Ereleden worden vrijgesteld van het betalen van de contributie voor het lidmaatschap van TV ROSUS. Het Erelidmaatschap is voor het leven.

 

Vastgesteld ALV 13-3-2022 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 46 449 3141

Tennispark de "Coppelweide"

Louerstraat 17
6114 CZ Susteren

KVK-nummer

40175068